top of page

VAN ENERGIESCORE NAAR ENERGIELABEL

De vertrouwde EPC score wordt aangevuld door een energielabel naar analogie van de elektrische (huishoud-)toestellen. Dit label varieert van A+ tot F op basis van onderstaande ladder. 

 

 

 

Bovendien heeft de Vlaamse regering met het “Renovatiepact” de ambitie om tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van 2017 (label A of beter)

ENERGIEDOELSTELLING 2050

De doelstelling 2050 kan behaald worden via 2 pistes:

Piste 1: Elk onderdeel van de woning behaalt minstens onderstaande doelstellingen:

  • Dak, vloer en muren: maximale U-waarde van 0,24 W/(m²K)

  • Alle beglazing: minstens U=1,0 W/(m²K)

  • Alle vensters (=beglazing + raamprofielen): minstens U=1,5 W/(m²K)

  • Deuren, poorten en panelen: minstens U=2 W/(m²K)

  • Energie-efficiënte verwarmingsinstallatie zoals een warmtepomp, condenserende ketel, micro-WKK, warmtenet of decentrale toestellen met een totaal maximaal vermogen van 15 W/m²

Piste 2: De wooneenheid haalt het label A of A+.

Een energielabel A voor uw woning of appartement staat voor een berekend energieverbruik van maximaal 100 kWh/(m² jaar). 

 

Het volstaat om aan 1 van de 2 pistes te voldoen. Uw woning kan dus voldoen aan piste 1, zonder dat de woning een energielabel A haalt (piste 2). Dit is geen probleem: van zodra de woning aan één van beide pistes voldoet, is uw woning in orde met de energiedoelstelling.

Verder zal per onderdeel weergegeven worden hoe ver men nog van de energiedoelstelling van 2050 is verwijderd en zal er stapsgewijs worden weergegeven hoe dit bereikt kan worden. Deze doelstelling is momenteel nog niet verplicht, maar u kan er reeds rekening mee houden voor (toekomstige) investeringen.

Energielabel EPC+

Figuur: Voorbeeld van de stand van zaken van de verschillende rubrieken op het EPC. Per onderdeel wordt visueel voorgesteld of de doelstelling al dan niet wordt behaald en hoe ver men nog is verwijderd voor het behalen van de doelstelling 2050.

Schermafbeelding 2019-01-03 om 15.55.04.
bottom of page