top of page

TIPS

Hoe kan ik mijn EPC score verbeteren?

De methode voor de berekening van de EPC score is strikt gereglementeerd door het wettelijke inspectieprotocol. Dit protocol dient nauwgezet gevolgd te worden door elke energiedeskundige. Hierdoor laat men weinig marge voor eigen interpretaties van de energiedeskundige. Ook het verbruiksgedrag van de bewoner mag geen factor zijn die invloed heeft op de uiteindelijke EPC score. 

Volgende 2 principes hebben echter wel veel invloed op uw EPC score:

​PRINCIPE 1: DOCUMENTATIE

De energiedeskundige mag enkel uitgaan van vaststellingen ter plaatse of op basis van aanvaarde bewijsstukken. Sommige woningeigenschappen zijn na de bouw nog moeilijk vast te stellen.​ Daarom is het van cruciaal belang om zo veel mogelijk aanvaarde bewijsstukken ter beschikking te stellen van de energiedeskundige.

Neem dus zeker het document "aanstiplijst" door voor de opmaak van het EPC.

PRINCIPE 2: WONINGEIGENSCHAPPEN

De EPC score verbeteren kan door in te zetten op het isoleren van uw woning en/of het installeren van energie-efficiënte (verwarmings-)installatie (condensatieketel, warmtepomp, zonnepanelen, …). Zie toelichtingen hieronder.

   1. Dakisolatie: tot meer dan 30 % besparing

Volgens de huidige normen moet het isolatiemateriaal voor het dak van een bestaande woning minstens 18 tot 20 cm dik zijn. Het isoleren van uw dak kan eenvoudig door de ruimte tussen de kepers op te vullen met glas- of rotswol. Indien de nodige plaats niet beschikbaar is, kan het dak bovendien ook geïsoleerd worden met panelen in polystyreen of (gespoten) polyurethaan.

IMG_8503 kopie.jpg

"Dakisolatie door gespoten polyurethaan (PUR)”

 

    2. Efficiënt verwarmen

Verwarmen is de belangrijkste energiekost met 50% tot 75% van het energieverbruik. Gebruik een zuinige energiebron: liever aardgas dan elektriciteit. Bij de berekening van de EPC score vraagt elektriciteit 2,5 keer zoveel energie vermits de productie- en transportrendementen van elektriciteit mee in rekening worden gebracht. De voorkeur gaat tegenwoordig uit naar condensatieketels, lagetemperatuurketels, pelletketels, houtstookketels, warmtepompen of micro-WKK.

gaswand condensatieketel kopie.jpg

"Zuinige condenserende gaswandketel"

    3. Ramen en beglazing

Afhankelijk van het oppervlakte aan vensters, kunnen ook deze voor veel energieverlies zorgen: ze laten uiteraard meer warmte door dan geïsoleerde muren. De verliezen hangen af van het type glas (enkel, dubbel, hoogrendement, driedubbel, …), het buitenschrijnwerk of raamprofiel (PVC, Aluminium, hout, thermische onderbreking, …), de grootte van de vensters, waar en hoe ze geplaatst worden, ... . Informeer en documenteer u bij aanschaf van nieuwe beglazing.

TIP: Vooraleer nieuw ramen aan te kopen, vraag een gedetailleerde berekening van de U-waarde van elk raam apart aan de leverancier.

Driedubbele beglazing kopie.jpg

“Driedubbel glas en doorsnede van profiel”

    4. Muurisolatie

Indien er geen isolatiemateriaal is aangebracht in de buitenmuren worden deze beschouwd als onvoldoende geïsoleerd. Uw warmteverlies hangt samen met de oppervlakte van de verliesmuren. Het merendeel van geïsoleerde buitenmuren zijn uitgevoerd door isolatieplaten te bevestigen tegen het metselwerk van de (binnen)muur in de spouw. Indien buitenmuren niet geïsoleerd zijn kan geopteerd worden voor zogenaamde na-isolatie.

De mogelijkheden voor na-isolatie hangt af van de opbouw van de bestaande muren. Er wordt aangeraden hiervoor bij voorkeur in zee te gaan met een vakman die duidelijke referenties kan voorleggen. Probeer advies in te winnen bij andere klanten. In geval van na-isolatie vergeet zeker de nodige bewijsstukken niet bij te houden voor de eventuele opmaak van het EPC (facturen, foto’s, berekeningen, …).

Muurisolatie kopie.jpg

"Spouwmuur met muurisolatie"

    5. Vloerisolatie

Bij verbouwingen is het niet altijd evident om een vloer nog te isoleren. Isolatie kan aangebracht worden aan de onderzijde van de draagvloer of tussen de draagvloer en de dekvloer. Er kan gekozen worden voor drukvaste isolatieplaten, gespoten isolatiemateriaal of een isolerende uitvullingslaag. 

Vloerisolatie kopie.jpg

"Vloeropbouw - isolerende chape - gespoten PUR"

 

   6. Installeer hernieuwbare energiesystemen

Het plaatsen van zonnepanelen en/of zonnecollectoren zal een gunstige invloed hebben op uw energiescore.

Benieuwd of uw woning in aanmerking komt voor zonnepanelen of zonneboiler? Een idee van de kosten en vooral wat ze kunnen opbrengen! De Vlaamse overheid ontwikkelde een tool dat meer inzicht geeft over het zonnepotentieel van uw woning:

https://apps.energiesparen.be/zonnekaart​

 

Zonnepanelen huis kopie.jpg
Zonnecollector kopie.jpg

"Woning met zonnepanelen en zonnecollectoren" 

bottom of page