top of page

Hoe lang duurt het voor ik het EPC ontvang?

De berekeningstijd die nodig is voor de opmaak van een EPC kan variëren afhankelijk van de complexiteit en de details van de gegevens. De berekeningen zullen steeds zo gedetailleerd mogelijk worden uitgevoerd in overeenstemming met het wettelijke inspectieprotocol. De nodige gegevens worden doorgegeven aan he Vlaams Energie Agentschap ter ontvangst van het EPC.

Enertia engageert zich om steeds minstens binnen de week het EPC af te leveren wanneer alle informatie werd ontvangen.

Hoe wordt het EPC doorgestuurd?

Het officiële ondertekende EPC wordt steeds persoonlijk overhandigd of per post opgestuurd.
Een elektronische kopij van het EPC wordt steeds via mail overgemaakt met een geldige elektronische handtekening.

Een ondertekend exemplaar is nodig voor de opmaak van de akte bij verkoop door de notaris.

Ontvangst van het EPC-certificaat

Afspraak Maken

Maak eenvoudig een afspraak op maat met een energiedeskundige 

Plaatsbezoek

Inspectie van de woning ter plaatse en nazicht van bewijsstukken

BEREKening

De energiedeskundige berekent EPC score en maakt het certificaat op

ontvangst

Ontvang snel en efficiënt het certificaat en adviezen

bottom of page